StJansdal1

Leven met een knieprothese

Kniefunctie

De bedoeling van de knieoperatie is dat de beweeglijkheid van de knie beter wordt en de pijn vermindert. Het is mede afhankelijk van de persoonlijke conditie hoe de resultaten zijn. Of u weer kunt fietsen en autorijden is afhankelijk van de verbetering van de kniefunctie.
 Leven met een knieprothese

Levensduur knieprothese

Knieprothesen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal. De levensduur van de prothese bedraagt gemiddeld 10 tot 15 jaar. Toch moet u erg voorzichtig zijn omdat een knieprothese bijvoorbeeld los kan gaan zitten. Vaak is dan het plaatsen van een nieuwe prothese
wel mogelijk.

 

Controle na knieoperatie

Na de knieoperatie komt u één keer per jaar of eens in de twee jaar op controle, zodat gekeken kan worden of de knieprothese niet loslaat. Een belangrijk onderdeel van deze controle is een röntgenfoto van de knie en eventueel laboratoriumonderzoek.


BelastingLeven met een knieprothese

Het wordt afgeraden om uw ‘nieuwe knie’ in werk en/of sport zwaar te belasten. De kans op beschadiging is dan immers groter. Uw specialist kan u hierover adviseren.
 

Complicaties

Ondanks alle zorg die er aan de knie wordt besteed rond de operatie, kan het voorkomen dat zich toch complicaties voordoen, bijvoorbeeld:

 

  • de wond gaat lekken
  • de wond of de knie wordt steeds dikker
  • de wond gaat steeds meer pijn doen, ook wanneer u al minder bent gaan oefenen en bewegen
  • u kunt niet meer op het been staan, terwijl dit eerst goed mogelijk was
  • u hebt hoge koorts

 

Als zich één of meer van deze gevallen voordoen, dient u contact op te nemen met de orthopedisch consulente.
 

Metaaldetector

Omdat in de knieprothese metaal is verwerkt, is het mogelijk dat het alarm afgaat als u door een detectiepoort van winkel of vliegveld gaat.