Kijkoperatie knie bij meniscusscheur

De meest voorkomende reden voor een kijkoperatie aan de knie, ook wel arthroscopie, is een scheur in de meniscus, ook wel meniscusscheur.

 

Knieklachten bij meniscusscheur

De knieklachten zijn een pijnlijke knie, er is vocht in de knie, de knie kan op slot gaan (blokkeren) of een instabiel gevoel geven. Soms kunnen de klachten aspecifiek zijn en alleen pijn en irritatie geven zonder duidelijke andere verschijnselen. De oorzaak van knieklachten is vaak een verdraaiing van de knie, maar met name op oudere leeftijd kunnen meniscusscheuren ook ontstaan zonder dat men zich een duidelijk trauma van de knie kan herinneren. Het gaat dan vaak om een gedegenereerde meniscus, ook wel een versleten knie of knieslijtage, die zo verzwakt is geraakt dat zelfs dagelijkse activiteit tot scheurvorming leidt in de meniscus. Een kijkoperatie aan de knie is dan noodzakelijk.

 

Kijkoperatie knie bij meniscusscheur
Tijdens een kijkoperatie van de knie wordt er een kleine opening gemaakt. Door de opening wordt een dun buisje in het kniegewricht geschoven. In dit buisje zitten lenzen zodat de arts de knie kan bekijken. Om het zicht helder te houden, wordt de knie tijdens de knieoperatie voortdurende gespoeld. Met behulp van speciale instrumenten kan, tijdens de kijkoperatie van de knie, het beschadigde deel van de meniscus verwijderd of gehecht worden. Het deel dat nog goed is wordt intact gelaten, omdat verwijderen van de hele meniscus tot vervroegde slijtage van het gewrichtskraakbeen (artrose) leidt. Bij jonge patiënten waarbij de scheur in het vitale deel van de meniscus loopt, kan hechten een optie zijn. Dit zal tijdens de ingreep worden bepaald.

 

 

Na de kijkoperatie van de knie
Na de kijkoperatie van de knie wordt vanzelfsprekend informatie gegeven over wat er bij de arthroscopie is gezien en wat er is gedaan. Tevens geeft de arts of de fysiotherapeut instructies over de nabehandeling van het gewricht, welke oefeningen goed zijn en welke bewegingen vermeden moeten worden. Soms mag het gewricht een tijdje niet belast worden. In dat geval zal bijvoorbeeld na een kijkoperatie van de knie er een tijdje met krukken gelopen moet worden.

 

Meer informatie
In de patientenfolder PDF DocumentArthroscopie vindt u meer informatie.

 

 

 

 

Knie van bovenaf gezien bij kijkoperatie knie

 

 

 

Kijkoperatie, knieoperatie, knie, versleten knie

 

 

 

 

 

Verschillende typen van  scheuren in de meniscus

 

 

 

Kijkoperatie, knie, meniscus

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.